Bestuurlijke zaken

Algemene gegevens
Stichting Stadslandbouw Mooieweg, KvK-nummer 60896620, RSIN 854108798, Bankrekening-nummer NL53 TRIO 0197897029

Het bestuur bestaat uit 4 personen:
Tom de Koning : voorzitter
Gytha van der Veer : secretaris
Letty Groenen : penningmeester
Marcory van Dijk : algemeen bestuurslid

eloningsbeleid: er worden aan bestuursleden geen beloningen verstrekt.

Missie
“Met vrijwilligers telen wij verse groenten voor Voedselbank Arnhem.”
Stadslandbouw Mooieweg is een groen en sociaal project in Arnhem-Zuid. Met vrijwilligers uit omringende wijken telen we groenten, kruiden en klein fruit, om te leveren aan Voedselbank Arnhem. Zo dragen we bij aan verse producten voor mensen die de Voedselbank hard nodig hebben.
Ons terrein is een groene ontmoetingsplek voor vrijwilligers en wijkbewoners van diverse afkomst. Iedereen kan hier op een laagdrempelige manier aan de slag, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Visie
Door samen voedsel te verbouwen en de omgeving te vergroenen, dragen we bij aan sociale samenhang, zingeving en versterking van biodiversiteit en een klimaatbestendige omgeving. Stadslandbouw Mooieweg wil deze visie realiseren, uitsluitend met vrijwilligers:

  • door op een biologische wijze te telen en te experimenteren met gewassen en technieken die de bodem en de natuur versterken (zoals wilde kruiden-zones, inzet van permacultuur technieken etc)
  • door de diversiteit van planten en dieren op ons terrein te versterken en hierin te investeren
  • door onze oogst grotendeels te schenken aan de Voedselbank en de rest als beloning te geven aan onze vrijwilligers
  • door een plek te zijn voor rust en zingeving, waar je kunt werken in het groen en met je handen in de aarde
  • door activiteiten te organiseren die mensen uit de wijk bij elkaar brengen en de sociale samenhang versterken. Middels educatie en maatschappelijke stages delen we kennis en betrekken we jongeren bij ons project.
  • door een werkplek te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die zo hun kwaliteiten en mogelijkheden kunnen (her)ontdekken


Zie verder ook:

Beleidsplan: beleidsplan 2018

Sociaal Jaarverslag: Sociaal Jaarverslag 2018

Organisatie: Organisatiestructuur, werkwijze en taakomschrijvingen

Opbrengst Voedselbank : Opbrengst voor Voedselbank 2018

Financieel Jaarverslag :

Scroll to top