Stadslandbouw Mooieweg

Stichting Stadslandbouw Mooieweg

Algemene gegevens

Stichting Stadslandbouw Mooieweg
KvK-nummer 60896620
RSIN 854108798
Bankrekening NL53 TRIO 0197897029, t.n.v. StStadslandbouwMooieweg

Het bestuur bestaat momenteel (2023) uit de volgende personen:

 • Ab van der Woude (voorzitter)
 • Muriël Lont (secretaris)
 • Harry Kronenberg (penningmeester)

Beloningsbeleid: er worden aan bestuursleden geen beloningen verstrekt.

Missie en Visie

Stadslandbouw Mooieweg is een groen en sociaal project in Arnhem-Zuid. Met vrijwilligers uit omringende wijken telen we groenten, kruiden en klein fruit, om te leveren aan Voedselbank Arnhem. Zo dragen we bij aan verse producten voor mensen die de Voedselbank hard nodig hebben.
Ons terrein is een groene ontmoetingsplek voor vrijwilligers en wijkbewoners van diverse afkomst. Iedereen kan hier op een laagdrempelige manier aan de slag, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Stadslandbouw Mooieweg wil deze missie realiseren:

 • door op een biologische wijze te telen en te experimenteren met gewassen en technieken die de bodem en de natuur versterken (zoals wilde kruiden-zones, inzet van permacultuur technieken etc)
 • door de diversiteit van planten en dieren op ons terrein te versterken en hierin te investeren
 • door onze oogst grotendeels te schenken aan de Voedselbank en de rest als beloning te geven aan onze vrijwilligers
 • door een plek te zijn voor rust en zingeving, waar je kunt werken in het groen en met je handen in de aarde
 • door activiteiten te organiseren die mensen uit de wijk bij elkaar brengen en de sociale samenhang versterken. Middels educatie en maatschappelijke stages delen we kennis en betrekken we jongeren bij ons project.
 • door een werkplek te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die zo hun kwaliteiten en mogelijkheden kunnen (her)ontdekken

Organisatie

Lees meer over onze organisatie

Jaarverslagen en opbrengsten 

Lees meer over onze (financiële) resultaten in onze: 

Partners en samenwerking 

Stadslandbouw Mooieweg werkt samen met heel veel partijen in en om Arnhem:

voorbereiding uitvoering

Financiers

Wij zijn heel blij met de financiële ondersteuning van:

Leveranciers

Ons zaai- en pootgoed betrekken we van verschillende leveranciers:

 • Biologische zaden bestellen we vooral bij de Bolster
 • Biologisch pootgoed is afkomstig van Biologischpootgoed.nl en van Kwekerij Jongerius
 • Seed saver der lage landen Vreeken heeft de meest exotische en vergeten zaden, bollen en knollen.