Sociaal Jaarverslag

Sociaal jaarverslag 2017    ( sociaal jaarverslag 2017 )
We hebben een heel roerig jaar achter de rug, een hoop verschillende zaken maar wel allemaal met een goede en plezierige uitkomst. Op een rijtje:
• Het wintergebruik van de tunnelkas leverde in maart een extra vroege oogst sla voor de Voedselbank op. Het idee om dat deze winter op grote schaal te doen lijkt door onervarenheid niet te lukken. Komend jaar eerder bijvoorbeeld al in september mee beginnen.
• De omzetting van achterste deel van het land naar de voorkant pakte goed uit. Nadat de lammerende schapen in mei vertrokken waren, konden kort daarna de bonen gelegd en pompoen en courgettes geplant worden.
• Met de steeds betere vooruitzichten om een langere periode te kunnen blijven kwam het idee naar voren om de hele voorkant op de schop te nemen. Dat resulteerde in het project Entree. Dat werd met de crowdfunding en de werkzaterdagen het hoogte punt van het jaar. De opbrengst van de crowdfunding legde de basis voor het Project, de subsidie van het Oranje Fonds maakt het mogelijk om het in volle breedte uit te voeren. De parkeerwoestijn is teruggebracht naar normale proporties en vervangen door een echte stadsoase met vijver en al. Nu nog wat kaal maar de inrichting met boomgroepjes en struiken belooft heel wat als in het voorjaar ook de bloemenweide kleur aan het geheel geeft. Aan de andere kant van het pad worden de contouren van het stuk Permacultuur zichtbaar. De derde fase van het project Entree wordt in de eerste maanden van het nieuwe jaar afgerond: de hemelwateropvang in de grote groene regentonnen en in de vijver, de kruidenbakken die het kruidenstuk een grote facelift gaan geven en een beregeningsinstallatie die een eind maakt aan de beperkte sproei mogelijkheden.
• In oktober kwam eindelijk de huurovereenkomst tussen de gemeente en de eigenaar van de grond rond voor een periode tot eind 2023. De huurprijs wordt doorberekend aan de Stadslandbouw. Een gesprek met de gemeente voor ondersteuning van het project heeft tot een substantiële toezegging voor het komend jaar geleid.
• Daarnaast gaan we met de gemeente en de Zorgtuin onderzoeken hoe een vorm van begeleid werken mogelijk is op het terrein. Hiermee hopen we dat ook deze sociale doelstelling van de Stichting eindelijk gerealiseerd kan worden.
• In de loop van het jaar is het aantal vrijwilligers stevig toegenomen van zo’n 35 tot nu ruim 50. De werkochtenden zijn goed gevuld, vooral de woensdag en de vrijdag zijn grote groepen.
• Doordat de gemeente huurder is van het terrein komen er ook meer partijen kijken of op het grasgedeelte een vorm van Stadslandbouw gerealiseerd kan worden. Het bestuur is met een partij in gesprek over een project op 2000 m2 aan het begin van de grasstrook. Eind januari worden de gesprekken hierover voortgezet.
• Er zijn dit jaar inkomsten gegenereerd door verhuur en activiteiten. Ook de verkoop van plantgoed en de zelfpluk/oogstdagen leverde ons aardig wat duiten op. Daar gaan we komend jaar beslist mee door.
• Door de aandacht voor het project Entree zijn we dit jaar niet begonnen om donateurs te werven om tot een financieel gezonde basis te komen. Dat betekent dat er ondanks de steun van de gemeente een tekort van ongeveer 3500 Euro ontstaat. Dat kunnen we wel een jaar opvangen maar we moeten komend jaar wel werk maken van donateurs.
• Het bestuur heeft afscheid genomen van Steven Koster en Martijn Ubbels. Het bestuur bestaat nu uit Marcory van Dijk, Gytha van de Veer en Tom de Koning. Komend jaar voegt Lettie Groenen zich daarbij.

De Stadslandbouw
De stadslandbouw beleefde een bijzonder goed oogstjaar, dat kunt u terugzien in het leveringsstaatje aan de Voedselbank. Met name het aantal courgettes was een klapper. De financiële ondersteuning voor zaadinkoop door de Voedselbank werd door ons zeer prijs gesteld, dat was een van de manieren waarop hun waardering tot uiting kwam.
De bezetting van de grond was al beter dan in 2016 maar kan nog efficiënter. Het onkruid heeft niet meer de overhand, maar we gaan het eerder te lijf. Beter meteen bij de wortel aangepakt dan gewacht tot het met wortel en tak moet worden uitgeroeid. Het telen van prei en wortels blijft een zwak punt, we gaan weer ons best doen met een betere aanpak. De overlast van eksters en kauwen bij het leggen van uien en bonen dwingt ons om met doeken en bogen de schade te beperken. Door de verandering van de indeling van het terrein was de aandacht voor de “vijf-meter stroken” waarin we bijzondere groenten verbouwen onvoldoende. Komend jaar komt daar een coördinator voor. De opbrengst in de tunnelkas was behoorlijk maar niet groots. Pepers, aubergines, komkommers en paprika’s vielen erg tegen. Het komend jaar gaan we daar meer aandacht aan besteden en uitbreiden met een extra kas.
We kunnen met trots en voldoening terugkijken op een erg mooi jaar. De toekenning voor een volgende periode van 6 jaar en de invulling van project Entree zijn de opmaat voor een nieuwe fase voor de Stichting met kernwoorden:
• Groener: stadsoase, kruidenbakken en permacultuur
• Professioneler: structurele aanpak, grotere tunnelkas en betere besproeiing
• Bestuurlijker: betere spreiding taken en verantwoordelijkheden
Wij kijken uit naar 2018,
Namens het bestuur,
Tom de Koning voorzitter

Scroll to top