Samenwerking Wijkplatform Rijkerswoerd en Stadslandbouw Mooieweg

Samenwerking Wijkplatform Rijkerswoerd en Stadslandbouw Mooieweg

Het wijkplatform Rijkerswoerd en Stadslandbouw Mooieweg hebben besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. De overeenkomst werd op 2 juni 2022 door beide partijen ondertekend en is hier te lezen.

ondertekening samenwerkingsovereenkomst
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

Twee organisaties

Het wijkplatform Rijkerswoerd behartigt de belangen van de wijk en haar bewoners en regisseert en organiseert activiteiten in en voor Rijkerswoerd. Het is tevens een overkoepelend orgaan voor een aantal werkgroepen die actief zijn in de wijk. Daarbij beheert het platform de financiën en subsidies die hiermee samengaan.
Stadslandbouw Mooieweg beheert een stuk grond aan de Mooieweg dat voorziet in akkerbouw, fruitteelt, plukbloemen, een permacultuur tuin, kruidentuin, tropische kas en een wilde bloemenweide. Het grootste deel van de oogst wordt geleverd aan de Voedselbank.
Beide partijen zijn afhankelijk van (eventuele) subsidies en giften en bovenal van de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers.

Samen meerwaarde

Door samen op te trekken – beide organisaties benadrukken dat het beslist geen fusie is – worden beide sterker. In de samenwerkingsovereenkomst staat te lezen dat ze gebruik gaan maken van elkaars expertise, vrijwilligers, accommodaties en financiën. Men zal beter in staat zijn de wijkbewoners te bereiken en te zorgen voor meer ‘samen-gevoel’ in de wijk. Ook zal het mogelijk zijn meer verschillende en nieuwe activiteiten aan te bieden.
Het wijkplatform Rijkerswoerd heeft aangekondigd te gaan investeren in de infrastructuur van Stadslandbouw Mooieweg. En omgekeerd zal de accommodatie van de Stadslandbouw gratis ter beschikking zijn van het wijkplatform.

Plannen

Naast de verbouwing aan de Mooieweg die gepland gaat worden, zal een groep vertegenwoordigers van beide partijen een overzicht samenstellen van huidige en nieuwe activiteiten die nu mogelijk worden. Binnenkort worden daarover plannen gemaakt.
Dit artikel is ook te vinden op: www.rijkerswoerd.net/nieuws