Stadslandbouw Mooieweg

Privacybeleid

Privacy 

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om volgens ons privacy beleid:

  • Het secretariaat houdt van de vrijwilligers een lijst bij met: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Als je -na een (paar) keer proefdraaien- vrijwilliger wilt worden bij Stadslandbouw Mooieweg, zal de dag-coördinator een intake gesprek met je houden. Tijdens dit gesprek worden gegevens van je genoteerd op het intake-formulier: naam, adres, email en telefoonnummer en eventuele bijzonderheden m.b.t. gezondheid, allergieën of andere zaken die relevant zijn voor de begeleiding. Dit intake-formulier wordt in een map bewaard bij het secretariaat van de Stichting.
  • Daarnaast houdt het secretariaat een lijst bij van e-mail adressen van belangstellenden en donateurs, om nieuwsbrieven en relevante informatie over Stadslandbouw Mooieweg te kunnen verspreiden.
  • Deze lijsten worden alleen binnen het bestuur verspreid en staan op de Gmail-drive van de Stichting. De lijsten worden zeker niet beschikbaar gesteld aan derden.
  • Als je een donatie wilt doen aan Stadslandbouw Mooieweg verwerken wij je contactgegevens en bankrekeningnummer. Je donatie blijft anoniem voor derden tenzij je ons desgevraagd toestemming geeft je (bedrijfs-)naam te publiceren.
  • Voor sommige activiteiten wordt mogelijk een aparte registratie bijgehouden met namen, e-mail adressen en eventueel telefoonnummers van deelnemers. Zoals voor workshops, open dagen en verkoopmomenten Deze gegevens worden gebruikt door de organisatoren van de desbetreffende activiteit (vrijwilligers van de stichting) en staan op de Gmail-drive(s) van de Stichting.  De gegevens worden na gebruik voor de activiteit verwijderd.
  • e-mail nieuwsbrieven en berichten worden verstuurd met de ontvangers als BCC adressen.
  • Bij iedere mail wordt gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor berichten vanuit de Stichting.
  • Binnen de Stichting worden er een aantal Whatsapp groepen gebruikt. Deelname is voor eigen verantwoording van de vrijwilliger, die zich daar ook zelf uit kan verwijderen. Gegevens van de groep en van de groepsleden worden niet beschikbaar gesteld aan derden.