Met vrijwilligers telen wij verse groenten voor Voedselbank Arnhem

Wij, de vrijwilligers van Stadslandbouw Mooieweg, verbouwen samen verse groenten, kruiden en klein fruit op een stuk grond in Arnhem-Zuid. Het grootste deel van onze oogst geven we weg aan Voedselbank Arnhem. En een beetje is voor onszelf.

Iedereen kan meedoen

Iedereen is welkom op ons terrein en iedereen kan meedoen, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Op ons terrein is ruimte voor planten en dieren en voor ontspanning en ontmoeting.  Bij ons kun je genieten van natuur in de stad, alleen of samen met je kind of kleinkind.
Kom eens langs!

Kratten

Ontstaan

Stadslandbouw Mooieweg is georganiseerd als een stichting en werd opgericht in 2014. Sinds de oprichting telen we verse groenten aan de Mooieweg in Arnhem-Zuid. Het grootste deel leveren we aan Voedselbank Arnhem en de rest is voor onze vrijwilligers.

Met financiële en organisatorische steun van de gemeente Arnhem en de Dullertsstichting werd het vrijwilligers-project Stadslandbouw Mooieweg gestart. In het voorjaar van 2014 werd met een tiental vrijwilligers het terrein van het voormalige kassencomplex van Presikhaaf-bedrijven aan de Mooieweg ‘ontgonnen’ en ingericht als tuin. Doel was van meet af aan donatie van minimaal de helft van de opbrengst aan de Voedselbank, in het kader van het gemeentelijke armoedebeleid.

Natuurcentrum Arnhem ondersteunde bij het opbouwen van de stichting en het opruimen van het terrein.

Verser kan niet

Ontwikkeling

Een succesvolle crowdfundingsactie in 2017 genereerde veel steun uit de buurt en vergrootte de bekendheid van het project in heel Arnhem. Met steun van het Oranjefonds en de opbrengst van de crowdfunding werd het terrein opnieuw ingericht en aantrekkelijker gemaakt.

In de loop der jaren is het project flink gegroeid. Momenteel zijn er circa 60 vrijwilligers actief en levert het project een steeds groeiend aanbod verse groenten aan Voedselbank Arnhem. Een overzicht van leveringen is te vinden in ons opbrengstoverzicht.

Met hulp van donateurs én met steun van de gemeente Arnhem en overige fondsen bouwt Stadslandbouw Mooieweg haar activiteiten verder uit.