Nieuwsbrief Maart 2021

Nieuwsbrief Maart 2021

Beste vrijwilligers, donateurs en belangstellenden van Stadslandbouw Mooieweg,

In deze nieuwsbrief lees je weer over de ontwikkelingen op ons terrein en in onze organisatie.

Van het land

Winterwerkzaamheden
In de wintermaanden hebben we ons goed vermaakt. De fruitstroken zijn schoongemaakt, composthopen opgebouwd en er is een aparte compostgroep gestart. Achter de keet is een gloednieuwe kweekkas gebouwd en voorzien van een pad en tafels. We hebben ook koude bakken opgebouwd. De zaaiploeg is al volle bak bezig met voorzaaien. Op het veld is mest opgebracht, kweek verwijderd en zijn de kanten gestoken. De komende tijd gaan we los op het land, de frees van de Zorgtuin is ingezet, met als supermachinist: Dick. Op veel vakken ligt al mest, nu compost er op en laat de planten maar komen! We kijken er naar uit!    


Natuurlijk beheer   
De bloemenweide/natuurzone tegenover de permacultuur tuin is in februari gemaaid en het materiaal is afgevoerd. Dat doen we om plantensoorten die iets meer van voedselarme grond houden meer kans te geven. Want deze planten hebben vaak een hogere natuurwaarde en zijn vaak aantrekkelijker voor insecten en vlinders. Dus voeren we het maaisel af om zo langzaamaan te komen tot een minder rijke grond.

Tropische kas
Een groep bewoners met Surinaamse roots uit Rijkerswoerd was al een tijd op zoek naar een plek om ‘tropische’ groenten te verbouwen. Zoals okra, kousenband, bita wirie etcetera. Eind vorig jaar kwamen we met hen in contact en na enkele gesprekken besloten we met elkaar dat dit een mooie aanvulling zou zijn voor de Stadslandbouw. Daarvoor was wel een extra tunnelkas nodig, want tropische planten hebben natuurlijk warmte nodig om te groeien (zonder kunstmatige verwarming overigens). Hiervoor hebben we subsidie aangevraagd én gekregen bij zowel het Wijkplatform Rijkerswoerd als het Bewonersoverleg Vredenburg. Daar zijn we heel blij mee!
Om plek te maken verhuisde de zaaigroep naar een nieuwe, grotere tunnelkas achter de keet. De oude kweekkas wordt vernieuwd en vanaf eind maart ingericht voor de tropische teelt. De tropische groep is enthousiast en al begonnen met voorzaaien.

Groepscoördinator Lien Bhansing: “We zijn blij dat we aan de Mooieweg een plek hebben gevonden voor iets wat we al lang wilden: onze eigen tropische groenten kweken. We hopen dit jaar af en toe ook wat van onze productie aan de Voedselbank te kunnen leveren, te delen met de Stadslandbouw vrijwilligers of aan te bieden tijdens Zelfoogst Zaterdagen.”

Proefproject basisschool-lessen
Samen met Natuurcentrum Arnhem, basisschool De Horizon uit Rijkerswoerd en de Voedselbank starten we dit voorjaar met een proefproject rond educatie. Kinderen van groep 5 en 6 leren en ervaren in een aantal praktijkgerichte lessen meer over moestuinieren, de bodem, gezonde voeding, maar ook over armoede (met een bezoek aan de Voedselbank) en hoe het is om iets voor een ander te betekenen. Vrijwilligers van de Stadslandbouw zullen de lessen verzorgen, samen met de leerkracht van groep 5/6 en medewerkers van Natuurcentrum Arnhem en de Voedselbank. In dit proefproject willen we ervaring opdoen; daarmee kunnen we meer basisscholen in Arnhem-Zuid benaderen om leerlingen op deze manier kennis laten maken met het thema Voeding.     

—————————————————————————————– 

Van de organisatie

Jaarverslag 2020
In de vorige nieuwsbrief in december blikten we al kort terug op 2020. Hier vind je ons Sociaal Jaarverslag 2020, met een uitgebreidere samenvatting van onze activiteiten en een overzicht van onze productie voor de Voedselbank. We verwachten binnenkort ook ons financiële jaarverslag te publiceren op onze website.

Even voorstellen ..
We zijn blij dat inmiddels meerdere vrijwilligersvacatures zijn ingevuld.

  • Willy Knelissen kwam ons in januari versterken in de rol van Coördinator secretariaat en vrijwilligers. Willy was eerder coördinator vrijwilligers bij Voedselbank Arnhem en is moestuinier bij BTV Elderveld. Twee ingrediënten die ook bij de Stadslandbouw mooi van pas komen!
  • Ook zijn we blij dat onze vrijwilliger Wim Palstra sinds kort de rol van vertrouwenspersoon voor de Stadslandbouw op zich heeft genomen. We vinden het belangrijk dat we als organisatie een vertrouwenspersoon hebben bij wie vrijwilligers terecht kunnen met vragen, (psychische) klachten of zaken die zij vertrouwelijk met iemand willen bespreken.
  • Daarnaast zijn twee nieuwe bestuursleden aangetreden: Harry Kronenberg in de rol van penningmeester en Marianne van As in de rol van secretaris. Momenteel lopen er gesprekken met een kandidaat voorzitter. Pieter Jan Veenstra blijft zolang ad interim het voorzitterschap vervullen. Wij bedanken Letty Groenen hartelijk voor het ad interim vervullen van het penningmeesterschap en het zorgvuldig bijhouden van de boekhouding en de donateursadministratie!

Activiteiten
Door de coronacrisis, die ons maar blijft teisteren, zijn onze activiteiten in 2021 nog wat onzeker. Wij hopen dit jaar wel weer een of twee open dagen te kunnen houden en de Zelfoogst Zaterdagen vanaf juni. Maar we hebben nog geen harde data gepland. Houd onze website en sociale media kanalen in de gaten, daar houden we je op de hoogte.

Livestream Food for Thought op 18 maart
Onze vrijwilligster Gytha van der Veer is morgenavond (18 maart) te gast bij de livestream van Food for Thought, een Arnhems programma over een voedselketen die goed is voor mens, dier en planeet. Gytha zal hier meer vertellen over de groene en sociale kanten van ons Stadslandbouw project. De livestream is vanaf 20:00 uur online te volgen via https://foodforthought.earth 

Plantjesverkoop
Vanaf april starten we weer met de verkoop van diverse soorten kiemplantjes. Meer informatie is binnenkort te vinden op onze website.

Klimaatalarm 14 maart
Op zondag 14 maart klonk om 15:00 uur in heel Nederland het klimaatalarm om aandacht te vragen voor de urgentie van de klimaatcrisis. Na een oproep van de Klimaatcoalitie Arnhem sloot ook Stadslandbouw Mooieweg zich bij deze actie aan.
Tien Stadslandbouwers waren op 14 maart aanwezig bij de manifestatie op De Markt in Arnhem. Dankzij vrijwilliger Hendrik waren we ook goed herkenbaar tussen de ruim 500 deelnemers, met zelfgemaakte Stadslandbouw bordjes!   


Nieuw promotiemateriaal
Dankzij een bijdrage van het Bewonersplatform Rijkerswoerd hebben we begin 2021 nieuw promotiemateriaal kunnen laten maken. We zijn blij met onze nieuwe flyer, swingbord en 4 meter spandoek. Daarmee kunnen we voor de dag komen! Ellen Karis van BloeiinArnhem verzorgde de vormgeving en Juuke Schoorl maakte prachtige foto’s, die we ook op onze website en social media kunnen gebruiken. Dank aan iedereen, en vooral het Bewonersplatform, voor alle bijdragen!

Toekomstgesprekken Mooieweg
Onlangs kwam wijkmanager Aline Pothof op bezoek voor een kennismaking en een rondleiding over het terrein. Aline volgt Bart Lichtenberg op als teamleider van het Team Leefomgeving voor Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg. Zij is in die rol ook betrokken bij de gesprekken over de toekomst van Stadslandbouw Mooieweg.
Vorig jaar zijn een aantal gespreksrondes gehouden met ambtenaren van de gemeente Arnhem. De Stadslandbouw heeft daarin als pilot gediend voor een nieuwe waarderingsmethode voor maatschappelijke projecten. Als resultaat hieruit is een gezamenlijk Concept Business Plan opgesteld. Dit jaar zetten we de gesprekken met de gemeente voort, met als doel een duurzame bestemming van ons grondgebied en een structurele financiële betrokkenheid van de gemeente Arnhem. Wij hopen hier verderop in dit jaar meer over te kunnen berichten. 

Wij wensen iedereen een mooie, groene lente!
Met hartelijke groeten van iedereen bij Stadslandbouw Mooieweg.