Nieuwsbrief April 2020

Nieuwsbrief April 2020

Beste vrijwilligers, donateurs en belangstellenden van Stadslandbouw Mooieweg,

In februari stuurden wij onze laatste nieuwsbrief. Daarna volgden de ontwikkelingen rondom het coronavirus in maart elkaar in razend tempo op. In de eerste plaats willen we de hoop uitspreken dat jullie gezond zijn en ook de mensen om jullie heen. In deze extra nieuwsbrief informeren we jullie over hoe we als Stadslandbouw omgaan met de coronacrisis en wat er momenteel op het land gebeurt.

Hoe gaan we om met het coronavirus bij de Stadslandbouw? 
Medio maart, toen duidelijk werd dat de coronacrisis ook in Nederland tot forse maatregelen zou leiden, besloten we als bestuur en coördinatoren om het vrijwilligerswerk aan de Mooieweg drastisch in te perken. Geen grote groepen meer op het terrein, maar kleine groepjes van maximaal 6 vrijwilligers die de noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren, op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 
We willen ook graag dit jaar groenten leveren aan de Voedselbank en vrijwilligers de kans geven om op het land te werken. Daarom willen we graag doorwerken, maar niet ten koste van alles. Want de veiligheid en de gezondheid van vrijwilligers en iedereen in hun omgeving staan uiteraard voorop.
We hanteren nu een aangepaste werkwijze en werken volgens de hygiëne-regels van het RIVM (1,5 meter afstand, handen wassen etcetera), aangevuld met regels specifiek voor de Stadslandbouw (zoals eigen eten en drinken meenemen en eigen handschoenen gebruiken).We werken in kleinere groepjes, maar wel op meerdere momenten. Als je voorbij loopt of fietst kun je dus regelmatig mensen aan het werk zien op ons land. Inmiddels hebben we na 3 weken deze werkwijze geëvalueerd en geconcludeerd dat dit in alle groepjes goed loopt. Daarom werken we op deze wijze door. Mochten overheidsregels worden aangepast of als de situatie daar om vraagt, dan zullen we alsnog onze werkwijze aanscherpen als dat nodig is. Meer over onze corona-maatregelen lees je op onze website . Heb je vragen? Mail ons gerust!

Hoe ervaren vrijwilligers het werken in coronatijd? 
Vrijwilliger Wim Palstra vertelt hoe hij het ervaart om als vrijwilliger te werken in coronatijd 

Foto Wim.JPG
Wim Palstra

“Normaal ben ik vrijwilliger op de vrijdagochtend. Nu coördineer ik samen met Ludwien een groepje van 4 vrijwilligers op de dinsdagochtend. Misschien komt daar binnenkort nog een vijfde of zesde vrijwilliger bij, maar voor mij is dat echt het maximum om geen risico te lopen. Op een flip-over in de de keet staat het werk dat gedaan moet worden. Wij strepen aan het eind van de ochtend af wat we gedaan hebben, zodat voor de volgende groep duidelijk is wat zij kunnen doen.  En op een ander bord schrijven we bij wat er in de betreffende vakken gezaaid en geplant is. Onze algemene coördinatoren Hubert en Tom werken het overzicht wekelijks bij. Dat loopt aardig goed tot nu toe.

“Ik denk dat het heel verstandig is dat we eind maart in kleine groepjes zijn gaan werken. Met kleinere groepjes houd je makkelijker afstand tot elkaar en heb je overzicht. Tijdens de pauzes zitten we meestal buiten en ver van elkaar af. Niet zo gezellig, maar wel veilig. We zijn er best tevreden mee. Voor veel vrijwilligers, ook voor mij, geldt dat het fijn is dat het werken op de Stadslandbouw door gaat. Je bent in de buitenlucht en geeft jouw bijdrage aan het geheel. Overigens mis ik de grote groep op vrijdagmorgen wel, maar voorlopig blijft het parool nog: hou het klein en houd (af)stand.“”  


Vergroenen Rijkerswoerd
Inmiddels hebben we de eerste locaties in ons project ‘Vergroenen Rijkerswoerd / Rijkerswoerd Klimaatbestendig’ aangepakt. Onder het motto ‘stenen eruit, groen erin’ gingen onze vrijwilligers in kleine groepjes en op gepaste afstand op 13 en 14 maart en op 3 en 4 april aan de slag in de wijk Rijkerswoerd. Want vergroenen blijft belangrijk voor een gezonde wijk, ook in deze coronatijd! 
In de Count Basiehof en de George Marshallstraat plantten we struiken en vaste planten aan in twee vergeten hoekjes. Een paar honderd klinkers werden verwijderd, samen met het nodige zand op een plaats waar eerste een brede stoep was. In de Count Basiehof kwam een perkje met lavendel, duizendblad, zwarte toorts, aardbeien, rode bes, en kruiden als oregano en bieslook en 25 andere planten. In het midden kwamen een peren-, vijgen- en appelboompje. En aan de George Marshallstraat kwam en zelfde soort assortiment. De gemeente Arnhem ondersteunde het project door de uitvoeringskosten te vergoeden. De Count Basiehof en George Marhallstraat zien er nu een stuk groener en aantrekkelijker uit!  

marshall straat.jpg

Activiteiten
Veel van onze activiteiten gaan de komende tijd niet door vanwege de coronacrisis. Zoals onze geplande open dag op 16 mei en de verkoop van kiemplantjes. Je kunt ons terrein nog wel bezoeken als het hek open staat. Bijvoorbeeld om de schapen te bekijken bij onze buren van Dutchmoors. Houd je dan wel aan de 1,5 meter afstand en overige corona-richtlijnen, want die gelden natuurlijk ook op ons terrein. Door de coronacrisis hebben we meer tijd om aan onze nieuwe website te werken. Binnenkort zal  www.stadslandbouwmooieweg.nl in een nieuw jasje gestoken zijn, met informatie over ons project, nieuws, activiteiten en (financiële) jaarverslagen.

Donaties
Eind januari ontvingen we de opbrengsten van de collecte in 2019 van de Eusebius parochie voor ons project. We zijn heel blij met deze gulle donatie en danken alle parochieleden nog hartelijk voor hun bijdrage! 
Omstreeks juni zullen we ons jaarlijkse donatieverzoek weer per mail aan onze donateurs te verzenden. Van sommigen hebben we de bijdrage al ontvangen, waarvoor hartelijk dank! We verwachten dat onze inkomsten uit verkoop dit jaar lager zullen zijn, dus donaties zijn extra welkom.

We danken iedereen heel hartelijk voor zijn/haar steun aan ons project, in welke vorm dan ook en wensen iedereen veel gezondheid de komende tijd. 
Met hartelijke groeten, namens iedereen bij Stadslandbouw Mooieweg