Samen maken we Rijkerswoerd groener!

Stadslandbouw Mooieweg start dit najaar met het project ‘Rijkerswoerd Klimaatbestendig’. Dat doen we samen met Arnhem Aan, Arnhem Klimaatbestendig, Wijkvereniging Rijkerswoerd en de gemeente Arnhem. Het doel is: meer groen in Rijkerswoerd. Want groen helpt om water vast te houden en verdroging tegen te gaan. Groen helpt ook om de openbare ruimte te koelen. Allemaal voordelen dus!

    

Rondom uw eigen huis
Onze vrijwilligers van de woensdag- en de vrijdaggroep gaan in januari en februari de wijk in om te helpen. Bent u bewoner in Rijkerswoerd en wilt u zelf aan de slag met bijvoorbeeld het plaatsen van een regenton, of wilt u tegels eruit halen en vervangen door groen? Of een groen dak aanleggen? Een tuin is niet persé vereist. Ook uw gevel of balkon bieden mogelijkheden voor meer groen. Ga naar de website van Arnhem Klimaatbestendig voor voorbeelden van wat u zelf kunt doen.
Onze vrijwilligers helpen u graag hierbij en de kosten worden in veel gevallen (deels) vergoed! Wilt u aan de slag? Meld uzelf dan aan bij onze coördinator Martijn van Duuren, tel. 06-42009181, e-mail martijn.van.duuren@hetnet.nl. Hij bekijkt samen met u wat de mogelijkheden zijn -ook voor subsidie- en hoe wij u kunnen helpen.

Aan de slag met uw buurt
We helpen ook graag als u samen met buurtgenoten een buurttuin, groen speelplein of een ander groen project in de openbare ruimte wilt starten. De kosten hiervoor worden meestal door de gemeente Arnhem vergoed. Laat u inspireren door de voorbeelden op de website van Arnhem Klimaatbestendig.
Heeft u een goed en groen idee voor uw buurt? Neem dan contact op met onze coördinator Martijn van Duuren, tel. 06-42009181, e-mail martijn.van.duuren@hetnet.nl en bekijk samen met hem wat de mogelijkheden zijn.

Al enkele aanmeldingen
We hebben al enkele aanmeldingen uit Rijkerswoerd ontvangen. In januari en februari willen we starten met de uitvoering. Op zaterdag 14 maart (NL Doet) zullen we samen met buurtbewoners plantvakken aanplanten. Deelnemers krijgen ook een bon waarmee ze in het voorjaar plantjes kunnen ophalen bij Stadslandbouw Mooieweg.

Scroll to top