Samen maken we Rijkerswoerd groener!

Stadslandbouw Mooieweg voert het project ‘Rijkerswoerd Klimaatbestendig’ uit. Dat doen we samen met Arnhem Aan, Arnhem Klimaatbestendig, Wijkvereniging Rijkerswoerd en de gemeente Arnhem. Onze vrijwilligers gaan de wijk in om meer groen de wijk aan te planten. Want groen helpt om water vast te houden en verdroging tegen te gaan. Groen helpt ook om de openbare ruimte te koelen. Allemaal voordelen dus!

    

13 en 14 maart NLdoet
Op 13 en 14 maart gaan we samen met NLdoet vrijwilligers de wijk in om struiken en vaste planten aan te planten. We leggen groenvakken aan in de straten Count Basiehof en George Marshallstraat. Wil je meehelpen? We verzamelen aan de Mooieweg en gaan met de planten de wijk in naar de verschillende locaties. Natuurlijk zorgen we voor een lekkere lunch. Geef je op via de NLdoet website voor vrijdag 13 maart of zaterdag 14 maart.

Rondom je eigen huis
Ben je bewoner in Rijkerswoerd en wil je zelf aan de slag met bijvoorbeeld het plaatsen van een regenton, of wil je tegels eruit halen en vervangen door groen? Of een groen dak aanleggen? Een tuin is niet persé vereist. Ook je gevel of balkon bieden mogelijkheden voor meer groen. Ga naar de website van Arnhem Klimaatbestendig voor voorbeelden van wat je zelf kunt doen.
Onze vrijwilligers helpen je graag hierbij en de kosten worden in veel gevallen (deels) vergoed! Wil je aan de slag? Meld je dan aan bij onze coördinator Martijn van Duuren, tel. 06-42009181, e-mail martijn.van.duuren@hetnet.nl. Hij bekijkt samen met jou wat de mogelijkheden zijn -ook voor subsidie- en hoe wij je kunnen helpen.

Aan de slag met uw buurt
We helpen ook graag als je samen met buurtgenoten een buurttuin, groen speelplein of een ander groen project in de openbare ruimte wilt starten. De kosten hiervoor worden meestal door de gemeente Arnhem vergoed. Laat je inspireren door de voorbeelden op de website van Arnhem Klimaatbestendig.
Heb je een goed en groen idee voor uw buurt? Neem dan contact op met onze coördinator Martijn van Duuren, tel. 06-42009181, e-mail martijn.van.duuren@hetnet.nl en bekijk samen met hem wat de mogelijkheden zijn.

Scroll to top